Verdi – La Traviata; Prelude to Act 1. Arranged for saxophone sextet. SAAATB.

£8.00

The Prelude to Act 1 of La Traviata  by Giuseppe Verdi. This mesmerising piece is arranged for 6 saxophones, SAAATB. Intermediate level.